Tribuna.si

info@tribuna.si
Ljubljana, Slovenija
info@tribuna.si
Ljubljana, Slovenija
logo

POSEBNE IZDAJE

Narava in družba

Številka Tribune, ki je pred vami, se ukvarja z vprašanjem »narave« in »kulture«. Ugotavlja, kako sta ta pojava med seboj povezana, kako učinkujeta in oziroma ali se morda med seboj tudi izključujeta. Velika večina bralcev verjetno ve, kaj je
kultura, kaj pomeni in kakšno vlogo igra v

Ekonomija in družba

Če se je v prejšnji tematski številki1 Tribuna ukvarjala s prikazom prepleta silnic ekonomije, politike in družbe na primeru študentskih nemirov leta 1968, smo se tokrat odločili, da na te strukture pogledamo s pomočjo bolj ali manj uveljavljenih družboslovnih in humanističnih razlag.

Tribuna maj ’68

leto 1968, leto velikih turbolenc, ki je ostalo v spominu predvsem zaradi študenstkih demonstracij, ki so bile, lahko bi rekli, eden od znanilcev, da je povojni konsenz tako na liberalnokapitalističnem Zahodu kot tudi realsocialističnem Vzhodu zgrajen na trhlih tleh.

Scroll to Top