• info@tribuna.si
 • Ljubljana, Slovenija

O TRIBUNI

Tribuna je študentski časopis, ki s krajšimi in daljšimi presledki izhaja od leta 1951 in je večino svojega obstoja predstavljal glas kritičnosti in upora.

Izdajatelj Tribune je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, prej Zveze socialistične mladine Slovenije, ki je v letu 2009, po enajstih letih zatišja, časopis tudi ponovno obudila.

Skozi desetletja izhajanja je bila Tribuna deležna nenehnih sprememb v uredniški politiki, politični pripadnosti, (ne)študentskosti, globini teoretskih refleksij, žanrih, formatu, nakladi, oblikovanju in plačljivosti.

Trenutno je Tribuna prisotna na spletni strani in na izbranih družabnih omrežjih, v letu 2023 pa je načrtovana tudi obuditev tiskanih izdaj. Vizija nove uredniške ekipe je, da kritični glas ponovno izostrimo in uveljavimo Tribuno kot vodilni družbenokritični medij, ki ga ustvarjamo mladi.

 • kritična analiza in komentiranje dogajanj v Sloveniji in po svetu,

 • pokrivanje aktualne študentske problematike,

 • teoretske analize,

 • pokrivanje kulturnega dogajanja,

 • slogovno in žanrsko eksperimentiranje,

 • neodvisno in angažirano poročanje,

 • odpiranje problematik, ki so v množičnih medijih prezrte,

 • spodbujanje kritičnosti in javne demokratične razprave,

 • refleksija lastne pozicije v družbi,

 • spodbujanje angažiranja mladih v družbi,

 • večja demokratizacija družbe.