Tribuna.si

info@tribuna.si
Ljubljana, Slovenija
info@tribuna.si
Ljubljana, Slovenija
logo

O TRIBUNI

TRIBUNA JE ŠTUDENTSKI ČASOPIS, KI S KRAJŠIMI IN DALJŠIMI PRESLEDKI IZHAJA OD LETA 1951 IN JE VEČINO SVOJEGA OBSTOJA PREDSTAVLJAL GLAS KRITIČNOSTI IN UPORA.

Izdajatelj Tribune je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, prej Zveze socialistične mladine Slovenije, ki je v letu 2009, po enajstih letih zatišja, časopis tudi ponovno obudila.

Skozi desetletja izhajanja je bila Tribuna deležna nenehnih sprememb v uredniški politiki, politični pripadnosti, (ne)študentskosti, globini teoretskih refleksij, žanrih, formatu, nakladi, oblikovanju in plačljivosti.

Trenutno je Tribuna prisotna na spletni strani in na izbranih družabnih omrežjih, v letu 2023 pa je načrtovana tudi obuditev tiskanih izdaj. Vizija nove uredniške ekipe je, da kritični glas ponovno izostrimo in uveljavimo Tribuno kot vodilni družbenokritični medij, ki ga ustvarjamo mladi.

 • kritična analiza in komentiranje dogajanj v Sloveniji in po svetu,
 • pokrivanje aktualne študentske problematike,
 • teoretske analize,
 • pokrivanje kulturnega dogajanja,
 • slogovno in žanrsko eksperimentiranje,
 • neodvisno in angažirano poročanje,
 • odpiranje problematik, ki so v množičnih medijih prezrte,
 • spodbujanje kritičnosti in javne demokratične razprave,
 • refleksija lastne pozicije v družbi,
 • spodbujanje angažiranja mladih v družbi,
 • večja demokratizacija družbe. 
Scroll to Top