Zbiranje prispevkov

Tematska številka študentskega časopisa Tribuna

Call for Papers

Special Issue (Tribuna)

Reference style

 

Ekonomija in družba

Sociološke in druge analize družbenega življenja običajno naredijo jasno analitično ločnico med ekonomijo (oziroma gospodarstvom) in družbo. Ekonomija je le del, ena od razsežnosti splošnejše družbene strukture. To sicer smiselno razlikovanje lahko gre, kot se pogosto tudi zgodi, predaleč. Med ekonomskim in družbenim lahko zazeva nepremostljiv pojmovni prepad, zaradi katerega je ekonomija popolnoma ali skoraj popolnoma izpraznjena družbenih lastnosti, družba pa izgubi svojo sicer neizbežno ekonomsko razsežnost. Max Weber je, recimo, z »ekonomskim redom« mislil zgolj »način, na katerega se uporablja in porazdeljuje ekonomske dobrine in storitve«. Ekonomija je – tako danes kot nekoč – predvsem trg, na katerem se srečujejo ljudje z namenom menjave. Takšno razumevanje izprazni ekonomijo nekaterih njenih družbenih lastnosti, saj med drugim prezre dejstvo, da je ekonomija poleg bežne menjave in neosebnega trga vedno sestavljena tudi iz proizvodnje, kjer vladajo osebni odnosi med ljudmi z neenako družbeno močjo. Ekonomija ne zajema samo Webrove tehnične »tržne moči« in »cenovnih vojn«, marveč tudi bolj razvpite (in nemara pomembnejše) oblike družbene moči, kot sta nadvlada ali izkoriščanje. Upoštevanje nadvlade in izkoriščanja, ki se ali vršita v proizvodnji ali pa sta z njo močno povezana, je posebej pomembno, saj običajno ne privzameta vidne tržne podobe in se, v načinu izvajanja in po svojem izvoru, skozi zgodovino spreminjata.

V tej luči za novo številko Tribune zbiramo prispevke, ki se ukvarjajo z naravo ekonomije (kot ene od družbenih razsežnosti) ter z odnosom med ekonomijo in ostalimi ravnmi družbe, tj. politično, vojaško in kulturno. Natančneje, dobrodošli so predvsem prispevki, ki v kontekstu razprave o ekonomiji obravnavajo

 • razred in izkoriščanje;
 • delovanje države kot institucije nasploh in – konkretneje – dinamiko nedavne predsedniške kampanje v ZDA;
 • imperializem, predvsem v »mehkejši« obliki globalizacije, pa tudi »odkritejši« obliki boja proti terorizmu;
 • družbeno moč ter različne oblike nadvlade in neenakosti, predvsem spolno in etnično;
 • principe delovanja ideologije nasploh in konkretneje, denimo aktualni vzpon desničarskega populizma v ZDA in Evropi;
 • demokracijo in demokratične institucije;
 • pomembne revolucije »od spodaj« in »od zgoraj«, danes in nekoč;
 • vojaške konflikte in vojne, predvsem prvo in drugo svetovno vojno.

Poleg izvirnih prispevkov zbiramo tudi krajše recenzije knjig, ki so izšle v zadnjih 10 letih.

Formalne omejitve:

 1. citiranje po Chicago Manual of Style (glej prilogo s primeri);
 2. pisava Times New Roman, velikost 12, razmik med vrsticami 1,5;
 3. zgornja omejitev prispevkov je 6–7 strani, recenzije pa naj ne bodo daljše od 2–3 strani.

Prispevki se zbirajo do nedelje, 19. 3. 2017 ob polnoči, in sicer na e-naslovu tribuna.prispevki@gmail.com. Tematska številka bo izšla predvidoma v prvi polovici maja. Na voljo smo vam za nadaljnja navodila in odgovore na vprašanja, ki bi jih morda imeli pred začetkom pisanja.

Prispevki bodo honorirani.

(STRIP)anje

komentarji

domače branje

marihuana marš

posebne izdaje

kontakt

Kersnikova 4
1000 Ljubljana
Slovenija

tribuna.urednistvo@gmail.com